Święto Chrztu Pańskiego rok A - Ewangelia (Mt 3, 13-17) Prorok Izajasz mówi o sposobie, w jaki Mesjasz, który ma nadejść,...

czytaj dalej