Święto Chrztu Pańskiego rok A

lut 2, 2023 | Ks. Marek Studenski, Rok A

Święto Chrztu Pańskiego rok A – Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Prorok Izajasz mówi o sposobie, w jaki Mesjasz, który ma nadejść, będzie obecny w świecie – będzie to dyskretna obecność, której trzeba będzie szukać. W dzisiejszych czasach, gdy w Europie coraz mniej osób przestrzega tradycyjnych zasad religijnych, poszukiwanie Boga jest szczególnie ważne. W 2022 roku we Francji, gdzie katolickie tradycje są szczególnie mocno atakowane, 4000 osób przyjęło chrzest.

Papież senior Benedykt XVI zwrócił uwagę, że nawet agnostycy powinni szukać Boga, pytając siebie o jego istnienie, a także nawet katolicy nie mogą zadowolić się swoją wiarą, ale muszą ciągle poszukiwać Boga i rozwijać swoją relację z nim. W naszych codziennych modlitwach i działaniach powinniśmy też szukać sposobów, aby pokazać innym obecność Boga w naszym świecie. Święto Chrztu Pańskiego rok A – Każdy powinien szukać Boga – zapraszam

Prorok Izajasz o stylu Mesjasza

Prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu mówi o stylu, w jakim wejdzie w świat Mesjasz, który ma nadejść. Nie będzie wołał ani podnosił głosu, nie dołamie trzciny nadłamanej, nie dogasi, ledwie tlącego się płomyka. A więc Pan Jezus przyjdzie w sposób bardzo dyskretny.

Mesjasz nie będzie narzucał swojej obecności. Jest taki Psalm 53: Mówi głupi w sercu swoim: Nie ma Boga. I w tym psalmie jest taki obraz, że Pan spogląda z nieba, patrzy na synów ludzkich, czy znajdzie się wśród nich ktoś rozumny, kto będzie szukał Boga. 

Bóg jest obecny w sposób dyskretny

Bóg, Jezus, Mesjasz jest obecny w świecie w sposób bardzo dyskretny i trzeba Go szukać. Kapitalnie przedstawił to w sposób obrazowy ksiądz Wojciech Węgrzyniak, biblista. Mówi, że Pan Bóg jest jakby w oknie, które otwiera się w niebie. Chowa się za tym oknem I tak spoziera raz po raz, kto Go szuka. Szukanie Boga. 

Moi kochani, dzisiaj, w czasach, kiedy to obecność Boga jest bardzo dyskretna, zwłaszcza w tych krajach Europy, które odeszły już od tradycyjnej religijności, to poszukiwanie Boga jest szczególnie aktualne.

Zobacz nasze inne publikacje podcastowe 🎧 👉  Diecezja na Podcastach

Dziękujemy że jesteście z nami i z nami rozważacie Liturgię Słowa jaką niesie Święto Chrztu Pańskiego – każdy powinien szukać Boga rok A.

Boga odnajduje coraz więcej ludzi

I Pana Boga odnajduje coraz więcej ludzi. W samej Francji, która jest tak bardzo zlaicyzowana, wiemy, co działo się przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to zakazano na przykład stawiania szopek w centrach miast, zwłaszcza w Prowansji było to bardzo głośne, w tej Francji co roku coraz więcej ludzi i to pochodzących z tych rodzin, które były już całkowicie wypreparowane z religijności, odnajduje Pana Boga. W roku ubiegłym, 2022 cztery tysiące Francuzów przyjęło chrzest.

Słowa Papieża Benedykta XVI

Świętej pamięci papież senior, Benedykt XVI, kiedy wracał z Czech, na pokładzie samolotu powiedział niesamowite słowa: Każdy człowiek powinien szukać Boga. Od tego poszukiwania Boga, z tego poszukiwania nie jest zwolniony agnostyk. Nie może się zadowolić tym, że nie wie, czy istnieje Pan Bóg, ale powinien Go szukać. Powinien zadawać sobie pytania. Z poszukiwania Boga nie jest zwolniony także katolik. Nie może się zadowolić tym, że ma wiarę, ale powinien coraz bardziej poszukiwać Boga i coraz głębiej Go poznawać w dialogu z innymi.

Piergiorgio Odifreddi i spotkanie z papieżem seniorem Benedyktem XVI

Moi kochani, teraz po śmierci papieża Benedykta ukazał się w Vatican News bardzo ciekawy wywiad z profesorem matematyki, niewierzącym człowiekiem Piergiorgio Odifreddim. Piergiorgio Odifreddi swego czasu przeczytał książkę Josepha Ratzingera „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. Nie zgadzał się z żadną jej tezą. Opisał to w swojej polemicznej książce. Zatytułował tę książkę: „Drogi Papieżu, piszę do ciebie”.

Kiedy Ojciec Święty przeszedł na emeryturę, postanowił podarować mu tę książkę. Mówi: Nie śmiałbym dać tej książki czynnemu papieżowi, bo przecież ma tyle spraw na głowie, gdzie by miał czas na czytanie mojej książki. Skontaktowałem się po przejściu na emeryturę Benedykta XVI z jego sekretarzem, księdzem Gansweinem. Odwiedziłem Ojca Świętego w klasztorze, tam, na terenie Watykanu, licząc na parę minut wizyty. Nie wiedziałem, że to jedno spotkanie zapoczątkuje całą serię spotkań.

Dziennikarz pyta, jak się im rozmawiało. Przecież każdy wychodzi z zupełnie przeciwnych założeń. Papież jest człowiekiem głębokiej wiary, a pan profesor jest ateistą. Rozmawiało nam się wspaniale. Papież Benedykt XVI był kochanym człowiekiem, bardzo wrażliwym i sympatycznym, a jednocześnie mającym wysublimowane poczucie humoru i wyrafinowaną ironię. Kiedy pokazał mi swoją bibliotekę, oniemiałem. To była nieskończona biblioteka, tyle pozycji, tyle książek. I owocem tych spotkań, moi kochani, to jest ciekawe, jest książka, a właściwie dwie książki, które napisali razem. Książka nosi tytuł „Drogi papieżu teologu. Drog matematyku, ateisto”. Obaj poszukiwali Boga.

I moi kochani, to jest właśnie droga. Pan Bóg chce, Pan Bóg pragnie, żebyśmy Go szukali, a w tym świecie dzisiaj, który już nie ma tych podpórek w postaci tradycji – w wielu krajach Europy już ich nie ma – właśnie mamy okazję, by szukać Pana Boga, by Go odnajdywać. I widzimy, że to się naprawdę dzieje. 

Słowa z testamentu papieża seniora Benedykta

Chciałbym dzisiaj zadedykować wszystkim testament papieża Benedykta XVI napisany w 2006 roku. To są niesamowicie aktualne, kapitalne słowa. Papież mówi tak:

Od sześćdziesięciu lat jestem teologiem. Patrzyłem, jak rozpływały się pozorne pewniki. Nagle znikały. Wiele teorii okazywało się hipotezami. Widziałem, jak przemija pokolenie marksistów, egzystencjalistów, liberałów. Nie dajcie się zmylić, jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem, a Kościół, pomimo wszystkich swoich słabości, jest naprawdę Jego Ciałem.

Weźmy sobie do serca te słowa Papieża. Nie dajmy się zmylić. Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem, a Kościół, chociaż słaby, jest Jego Ciałem. Niech Pan Bóg nam błogosławi na to poszukiwanie Pana Boga. A te słowa kieruję do tych, którzy w Niego wierzą i do tych, którzy są daleko od wiary. Poszukujmy Boga. To jest wspaniała przygoda. Niech na tę przygodę nam Pan Bóg błogosławi: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. 

🟢 👨‍🍳👉 Zerknij na nasze filmy kulinarne 🍰 PRZEPIS NA SZYBKIE CIASTO 

Podcast @Dopowiedzenia

Chciałbym z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy ostatnio zasubskrybowali nasz kanał. Dziękuję z całego serca za wszystkie komentarze. Dziękuję także za ciekawe maile. .Między innymi chciałbym podziękować właśnie jednemu z profesorów, który już dwa razy dzieli się swoimi wrażeniami po usłyszeniu tych kazań, a że jest specjalistą od retoryki, udzielił mi bardzo cennych rad i wskazówek i za to mu bardzo, bardzo dziękuję.

Moi kochani, po tym dzisiejszym rozważaniu bardzo płynnie można przejść do kolejnej części „Dopowiedzeń”, bo ona mówi o encyklice, która jest pisana „na cztery ręce”. Encyklika, można powiedzieć papieża Franciszka, ale z udziałem papieża seniora Benedykta. „Lumen fidei”. Dlaczego pisze się encykliki? Czy one jeszcze są potrzebne i dlaczego powstała ta encyklika? Posłuchajmy księdza Piotra i księdza Mateusza.

Zapraszamy na @Dopowiedzenia

 

Pierwsza encyklika papieża Franciszka. Zaglądamy do wstępu – po co papież pisze tę encyklikę? czy jest potrzebna?

Spotkanie rodzi myślenie. Spotykamy się, by rozmawiać na ważne dla nas tematy. Myślimy, że dla Ciebie również staną się ważne. Zapraszamy!

Ks. Mateusz & Ks. Piotr #dopowiedzenia #katechizm #diecezjabielskożywiecka 👍

🙏 Polecamy też kanał @bp Roman Pindel i spotkania poświęcone Biblii 🙂

@Dopowiedzenia

ks. Piotr i ks. Mateusz

Święto Chrztu Pańskiego rok A

1. czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7)

Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Psalm (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b))

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

Pan ześle pokój swojemu ludowi

2. czytanie (Dz 10, 34-38)

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

Aklamacja (Por. Mk 9, 7)

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Święto Chrztu Pańskiego rok A/B/C

Czytania Liturgiczne pochodzą z Lekcjonarza wydanego przez: Wydawnictwo Pallottinum

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B ( J 15, 26-27; 16, 12-15) Poznaj opinię o świętych, których rękopisy ujawniły nieznane oblicza ich dusz. Skłonności do złego, ukryte grzeszne pragnienia - to wszystko zostało odkryte dzięki pracy włoskiego zakonnika, Girolama...

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B ( Mk 16, 15-20) Dlaczego świat nie jest doskonały? Skąd bierze się w nas ciągła tęsknota za sprawiedliwością? W tej atmosferze pełnej napięcia poznamy także historię mnicha, który podjął desperacką próbę ucieczki z...

6 Niedziela Wielkanocna rok B

6 Niedziela Wielkanocna rok B

6 Niedziela Wielkanocna rok B ( J 15, 9-17) To jest wręcz szalone że współczucie i empatia mogą zmienić świat szybciej niż konflikty i przemoc. Każdego dnia doświadczamy sytuacji, które testują naszą wrażliwość - naszą miłość do siebie samego do bliźnich i oczywiście...