31 Niedziela Zwykła rok C - Ewangelia (Łk 19, 1-10) Żeby żyć potrzebujemy czegoś więcej niż tylko doczesności i świata jaki...

czytaj dalej