Polityka Prywatności

Troszczymy się o dane osobowe naszych Użytkowników zgodnie z Dekretem Konferencji Episkopatu Polski Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku.

1. Administratorem danych jest Diecezja Bielsko-Żywiecka z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pomiarów statystycznych

4. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń w Diecezji BIelsko-Żywieckiej, działaności Księży Biskupów oraz parafii należących do Diecezji.

5. Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

6. W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Dane usuniemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

7. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

9. Dane zbierane podczas wpisywania się do naszego newslettera czyli imię, nazwisko, adres email oraz adres IP służą budowaniu relacji poprzez przesyłanie ciekawych treści. które tworzymy specjalnie dla Ciebie.

10. Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu posiadasz następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do bycia zapomnianym.

11. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych nalezy kierować do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych: Ks. Mateusz Kierczak, tel.: 734176638, mail: inspektor@diecezja.bielsko.pl