4 Niedziela Wielkiego Postu rok A - Ewangelia (J 9, 1-41) Sytuacja opisana w dzisiejszym fragmencie ewangelii jest niczym...

czytaj dalej