2 Niedziela Zwykła rok A - Ewangelia (J 1, 29-34) Jak to było możliwe, że Jan Chrzciciel rozpoznał Jezusa jako Mesjasza...

czytaj dalej