4 Niedziela Zwykła rok A

lut 3, 2023 | Ks. Marek Studenski, Rok A

4 Niedziela Zwykła rok A – Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Czasem w życiu trzeba przegrać w oczach świata aby wygrać coś cenniejszego niż światowe uznanie.

Zapraszamy na rozważanie 4 Niedziela zwykła rok A – Przegrać, żeby wygrać – zapraszam.

Najstarszy wizerunek Ukrzyżowanego

Jaki jest najstarszy wizerunek Ukrzyżowanego? Moi drodzy, to jest karykatura. Tak, na murze pałacu cezarów na rzymskim Wzgórzu Palatyńskim znaleziono karykaturę, maksymalnie może pochodzić z trzeciego wieku po Chrystusie, a może nawet jest z pierwszego wieku. Ktoś wyżłobił na murze pałacu wizerunek Ukrzyżowanego z głową osła. Pod krzyżem stoi chrześcijanin, nazywa się Aleksamenos, jak wynika z napisu pod tym graffiti, wznosi ręce ku górze i się modli. Podpis pod tą karykaturą jest następujący: „Aleksamenos sebete theon” – Aleksamenos oddaje cześć Bogu.

Dzisiaj święty Paweł w Liście do Koryntian pisze, że Bóg „wybrał to, co głupie w oczach świata”. Chrześcijanie bardzo często przez całe wieki, przez dwa tysiące lat chrześcijaństwa, nie tylko na samym początku, byli odczytywani przez świat jako głupcy, jako słabi i głupi. 

Film „Con Amore” dwóch braci zakochanych w jednej kobiecie

Moi kochani, jest taki przepiękny film z 1976 roku pod tytułem „Con amore”. Bohaterami tego filmu jest dwóch młodych pianistów – Grzegorz i Andrzej. Obaj zakochują się w jednej dziewczynie – Ewie. Ewa wybiera Grzegorza. Pianiści zaczynają się przygotowywać do Konkursu Chopinowskiego. Robią wszystko, żeby wygrać, żeby przejść eliminacje, a Ewa w tym czasie odkrywa bardzo groźną chorobę. Diagnoza wskazuje na nowotwór mózgu. Zaczyna się leczyć. Nie chce przeszkadzać swojemu chłopakowi, Grzegorzowi w przygotowaniu do konkursu. Nic mu nie mówi i on nic nie zauważa. Jest tak zajęty przygotowaniami, pracą, tak pochłonięty przez konkurs i rywalizację, że w ogóle nie zauważa zmiany u swojej ukochanej. Tymczasem Andrzej to widzi.

Andrzej zaczyna się opiekować Ewą, przestaje się przygotowywać do konkursu, co jest niezrozumiałe dla starszego profesora, który ich obu prowadzi. W pewnym momencie nawet zaczyna grać po nocach w nocnym klubie, żeby zapracować na rekonwalescencję Ewy. Andrzej przegrywa w konkursie. Grzegorz nie widzi w ogóle choroby swojej dziewczyny, ale awansuje dalej I potem, kiedy Ewa ma podjąć decyzję, już chce zostać z Andrzejem. Pytanie, jak potoczyły się dalej ich losy, co z Ewą, czy wyszła z tej choroby, pozostawiam otwarte. Warto obejrzeć ten film, może po raz wtóry, bo jest tego wart.

Moi kochani, popatrzcie – Andrzej po ludzku przegrywa. Nie wygrywa w konkursie, odpada, ale pytanie – Czy przegrał? Zachował to, co najcenniejsze – relację z Ewą, miłość. Nie opuścił swojej ukochanej. Ten, kto odczytuje wolę Pana Boga i zaczyna żyć miłością Boga i bliźniego, bardzo często w różnych konkurencjach tego świata może przegrać. Święty Paweł mówi, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co niemocne i słabe, aby poniżyć mocnych.

Zobacz nasze inne publikacje podcastowe 🎧 👉  Diecezja na Podcastach

Dziękujemy że jesteście z nami i z nami rozważacie Liturgię Słowa jaką niesie 4 Niedziela Zwykła rok A – Przegrać, żeby wygrać.

Prawdziwe powody do chluby

W filmie „Con amore” jest taka bardzo piękna i mądra scena, kiedy profesor przygotowujący chłopaków do konkursu pianistycznego mówi do Andrzeja: Andrzej, ty naucz się chodzić we fraku, przyjdź do mnie, udzielę ci lekcji, jak to robić, bo widzę, że sobie z tym nie radzisz. A ty, Grzegorz, nie musisz, bo ty tak jakbyś urodził się we fraku i potem mówi do Grzegorza: Grzegorz, ty grasz na fortepianie, tak jakbyś chciał powiedzieć: Patrzcie, jak ja pięknie gram, a ty masz mówić: Jaka piękna jest muzyka.

Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, to co niemocne i słabe, bo człowiek, który by uwierzył w swoją mądrość, uznałby się sam za mędrca, za mocarza ducha i intelektu, popadłby w pychę i działałby w swoim przekonaniu swoją mocą. Tymczasem, jak to św. Paweł tłumaczy: Ten, kto się chlubi, ma się chlubić w Panu. Niech w Panu się chlubi ten, kto się chlubi.

W życiu człowieka, który ma świadomość swoich ograniczeń, wie, że jego ludzkie siły zawodzą, ludzka mądrość gdzieś w końcu w starciu z jakąś przeszkodą nie wytrzyma, zna swoją słabość. oddaje Panu Bogu pole działania. I w życiu takiego człowieka Pan Bóg może objawić swoją chwałę. Człowiek pyszny, który uwierzył w siebie, stawia tamę Panu Bogu.

Moi kochani, zobaczcie jakie to jest niebezpieczne, jaka to jest niebezpieczna choroba, pycha, bo zatrzymuje działanie Pana Boga. Po prostu nie dopuszczam Go do działania w swoim życiu. Ktoś na początku chrześcijaństwa narysował karykaturę na murze pałacu cezarów. Uznał chrześcijaństwo za religię przegranych. Andrzej przegrał w konkursie pianistycznym, ale wygrał miłość. Jezus przegrał na krzyżu w konkurencji z tym światem, ale wygrał wszystko.

Moi kochani, może to zabrzmi brutalnie i ostro, ale życzę Wam i sobie jak najwięcej takich przegranych, przegranych dla świata, ale wygranych w oczach Bożych. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. 

🟢 👨‍🍳👉 Zerknij na nasze filmy kulinarne 🍰 PRZEPIS NA SZYBKIE CIASTO 

Podcast @Dopowiedzenia

Bardzo Wam dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia naszego kanału, za subskrypcje, komentarze. Przygotowaliśmy niespodziankę. Jak wiemy, nasza seria nosi tytuł: „Szklanka dobrej Rozmowy”. Przygotowaliśmy specjalny szklanki z logo naszej serii, żebyśmy mogli słuchać tych rozważań z dobrą herbatką właśnie w takiej szklance. Na ten temat powstanie specjalny filmik. Zobaczymy jak szklanka wygląda, może się Wam spodoba.

Odnośnie najnowszych „Dopowiedzeń”: dla wielu ludzi zło, grzech, nienawiść jest argumentem przeciwko Panu Bogu. A ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz dochodzą do wniosku, że niekoniecznie. Mogą być tacy, dla których świadomość tego, że jest zło i działa demon, jest znakiem, że musi jednak istnieć Bóg. Jak to jest możliwe? Jak do tego dochodzą? Posłuchajmy „Dopowiedzeń”.

Zapraszamy na @Dopowiedzenia

 

Jezus jest jedynym pośrednikiem. Jest pieczęcią, która zapewnia i potwierdza że to wszystko co było obiecane do tej pory jest prawdą i już się spełnia i jeszcze się spełni. Jezus daje dowód istnienia Boga – oddając życie na krzyżu a następnie zmartwychwstając a przede wszystkim zostając i jednocząc się z nami w Komunii świętej – a raczej dając nam dar i możliwość że my się z Nim jednoczymy.

Lumen Fidei pkt 15- 18

Spotkanie rodzi myślenie. Spotykamy się, by rozmawiać na ważne dla nas tematy. Myślimy, że dla Ciebie również staną się ważne. Zapraszamy!

Ks. Mateusz & Ks. Piotr #dopowiedzenia #katechizm #diecezjabielskożywiecka 👍

🙏 Polecamy też kanał @bp Roman Pindel i spotkania poświęcone Biblii 🙂

@Dopowiedzenia

ks. Piotr i ks. Mateusz

4 Niedziela zwykła rok A

1. czytanie (So 2, 3; 3, 12-13)

Szukajcie pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Mt 5, 3))

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba, albo: Alleluja

2. czytanie (1 Kor 1, 26-31)

Bóg wybrał wzgardzonych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».

Aklamacja (Mt 5, 12a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 5, 1-12a)

Błogosławieni ubodzy w duchu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

4 Niedziela zwykła rok A rok A/B/C

Czytania Liturgiczne pochodzą z Lekcjonarza wydanego przez: Wydawnictwo Pallottinum

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B ( J 15, 26-27; 16, 12-15) Poznaj opinię o świętych, których rękopisy ujawniły nieznane oblicza ich dusz. Skłonności do złego, ukryte grzeszne pragnienia - to wszystko zostało odkryte dzięki pracy włoskiego zakonnika, Girolama...

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B ( Mk 16, 15-20) Dlaczego świat nie jest doskonały? Skąd bierze się w nas ciągła tęsknota za sprawiedliwością? W tej atmosferze pełnej napięcia poznamy także historię mnicha, który podjął desperacką próbę ucieczki z...

6 Niedziela Wielkanocna rok B

6 Niedziela Wielkanocna rok B

6 Niedziela Wielkanocna rok B ( J 15, 9-17) To jest wręcz szalone że współczucie i empatia mogą zmienić świat szybciej niż konflikty i przemoc. Każdego dnia doświadczamy sytuacji, które testują naszą wrażliwość - naszą miłość do siebie samego do bliźnich i oczywiście...