Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rok C

lis 20, 2022 | Ks. Marek Studenski, Rok C

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rok C – Ewangelia (Łk 23, 35-43)

Kto dziś śmieje się z Kościoła? Kto kiedyś śmiał się z Jezusa? Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rok C – zapraszam

Kościół budzi tylko śmiech

Jeden z autorów na popularnym portalu internetowym napisał ostatnio, że jako młody chłopak marzył o tym, by kościoły w Polsce upadły, podobnie jak to się stało w Niemczech. Żeby nastąpiła rewolta, kościoły będą zamienione na dyskoteki. To było jego marzenie. Niestety nie doczekał się tego i nie mógł się nadziwić, jak to jest, że ta podła instytucja ma jeszcze wciąż nowych wyznawców. A teraz przeżył wielką radość, ponieważ kiedy jego syn wrócił z technikum, gdzie zaczął uczęszczać, powiedział: Tato, te farmazony już nikogo nie obchodzą. I wtedy doszło do niego, że nie potrzeba żadnej rewolty, bo młodzież sama poprzez swoją obojętność odchodzi od Kościoła i pisze: Młodzież ma gdzieś księży i ich dyrdymały. Kościół nie ma dziś już nic do zaoferowania, budzi tylko śmiech. Ten artykuł przypomniał mi się, kiedy czytałem dzisiejszą ewangelię. Kościół budzi tylko śmiech.

Kto śmiał się z Jezusa?

Zobaczyłem w tej ewangelii, że aż trzy razy trzy różne grupy osób śmieją się z Jezusa. Najpierw śmieją się członkowie Sanhedrynu: Innych wybawiał, niech teraz samego siebie wybawi. Drwią z Jezusa żołnierze: jeśli jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. I wreszcie łotr na krzyżu: Wybaw siebie i nas. Jeśli jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, wybaw siebie i nas. Trzy grupy osób drwią z Jezusa. Czy rzeczywiście dzisiaj Jezus i Jego Kościół budzą tylko śmiech?

Arcydzieło pod tytułem „Król królów”

Moi kochani, w 1927 roku powstał film, może jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy film bardzo długi, obszerny, arcydzieło pod tytułem „Król królów”. Jeden z pierwszych filmów opartych na ewangelii. Producentem i reżyserem filmu jest Cecil deMille. Film zrobił furorę. Jest rzeczywiście bardzo piękny, jeszcze w takim starym stylu, czarno biały, film niemy z napisami. Można go obejrzeć w internecie. Ten film obejrzało wtedy miliard widzów na całym świecie.

Cecil deMille wyznał później, że nagrody krytyków filmowych, wspaniałe recenzje i ten odbiór filmu nie był dla niego największą nagrodą. Największą radość sprawił mu list pewnej starszej pani. Kiedy ten list do niego doszedł, ta pani już nie żyła. Pani była w szpitalu i oglądnęła ten film kilka godzin przed śmiercią. Pielęgniarka zawiozła ją na wózku do sali, gdzie ustawiono projektor i pacjenci oglądali film. I ta pani napisała: Proszę pana, bardzo bałam się śmierci. Po obejrzeniu tego filmu przestałam się bać. A największą radość i nadzieję odzyskałam, kiedy zobaczyłam dobrego łotra. Otrzymał nową nadzieję od umierającego Króla Królów. Ja też otrzymałam tę nadzieję. I to dla producenta filmu było wielką, największą radością. Ta scena, można sobie na YouTube zobaczyć, jest w drugiej godzinie, ósmej minucie tego filmu. 

Zobacz nasze inne publikacje podcastowe 🎧 👉  Diecezja na Podcastach

Nikt nam nie zakaże myśleć

Moi kochani, władcy, królowie tego świata chcą nami rządzić. W kultowej książce Orwella – „Rok 1984” jest taka scena, że przesłuchujący, tam wiadomo są non stop przesłuchiwania i pokazany jest jak od podszewki system totalitarny, przesłuchujący torturuje swoją ofiarę, znęca się nad przesłuchiwanym i w pewnym momencie pokazuje mu dwa palce i pyta: Ile palców widzisz? Ten mówi: Dwa. Rozpoczynają się tortury: To są cztery palce, nie dwa. Biedny torturowany mówi: Tak, tak, widzę cztery palce. Oprawca bije go dalej. – Dlaczego mnie bijesz, przecież mówię, że są cztery. – Nie, ty mówisz, bo się boisz tortur. Ty masz rzeczywiście zobaczyć cztery palce. Na szczęście nikt nam nie zakaże myśleć. Nikt nie wejdzie do naszego serca. Jestem właścicielem swojego serca, swoich decyzji. To ja decyduję. Żaden król tego świata, nawet jeśli będzie stosował zewnętrzne tortury, nie może mnie zmusić do tego, bym oddał mu serce. A może warto dzisiaj oddać serce Królowi królów? Zrób to dzisiaj, w tę uroczystość Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Króla. Oddaj Mu swoje serce, a zobaczysz, że tak, jak ta starsza pani, otrzymasz nową nadzieję od umierającego i zmartwychwstałego Króla królów. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu.

🟢 👨‍🍳👉 Zerknij na nasze filmy kulinarne 🍰 PRZEPIS NA SZYBKIE CIASTO 

Podcast @Dopowiedzenia

Wielu coachów i ludzi związanych z biznesem mówi dziś o kontemplacji. Ale przecież kontemplacja nie zrodziła się w tych sferach. Jakie są jej źródła? Czym jest kontemplacja i jak może zmienić nasze życie? O tym w sposób bardzo ciekawy rozmawiają ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz. Posłuchajmy ich i skorzystajmy z tego, o czym dziś mówią. Zapraszamy na @Dopowiedzenia

 

Jak przeprowadzić kontemplację? Człowiek nie potrafi żyć bez kontemplacji. Kontemplacja to patrzenie oczami Jezusa. W Kontemplacji ważne by być pouczalnym by umieć dostrzegać Boże działanie i je przyjmować.

Wskazówki do kontemplacji:

1️⃣ Znajdź jedno krótkie zdanie z Biblii np „Panie Ty wiesz że Cię kocham”

2️⃣ Zamknij oczy Bóg jest przy Tobie – słuchaj i patrz ona swoje skojarzenia

3️⃣ Bądź świadoma/świadomy swoich myśli i ciała – Uciesz się Bogiem

4️⃣ Zasmakuj odpoczynku w ciszy

A tu link do przykładów rozmyślania 👉https://tiny.pl/wwbxg więcej o tym będzie w kolejnym odcinku 🙂

Zapraszamy do wspólnego odkrywania drogi jaką jest modlitwa w naszym życiu. 👍

🙏 polecamy też kanał @bp Roman Pindel i spotkania poświęcone Biblii 🙂

KKK 2697-2724 Zapraszamy do wspólnego odkrywania Katechizmu Kościoła Katolickiego.

@Dopowiedzenia

ks. Piotr i ks. Mateusz

Liturgia Słowa Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rok C

1. czytanie (2 Sm 5, 1-3)

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem».

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana
Albo: Alleluja

2. czytanie (Kol 1, 12-20)

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 23, 35-43)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata rok A/B/C

Czytania Liturgiczne pochodzą z Lekcjonarza wydanego przez: Wydawnictwo Pallottinum

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B

Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok B ( J 15, 26-27; 16, 12-15) Poznaj opinię o świętych, których rękopisy ujawniły nieznane oblicza ich dusz. Skłonności do złego, ukryte grzeszne pragnienia - to wszystko zostało odkryte dzięki pracy włoskiego zakonnika, Girolama...

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B ( Mk 16, 15-20) Dlaczego świat nie jest doskonały? Skąd bierze się w nas ciągła tęsknota za sprawiedliwością? W tej atmosferze pełnej napięcia poznamy także historię mnicha, który podjął desperacką próbę ucieczki z...

6 Niedziela Wielkanocna rok B

6 Niedziela Wielkanocna rok B

6 Niedziela Wielkanocna rok B ( J 15, 9-17) To jest wręcz szalone że współczucie i empatia mogą zmienić świat szybciej niż konflikty i przemoc. Każdego dnia doświadczamy sytuacji, które testują naszą wrażliwość - naszą miłość do siebie samego do bliźnich i oczywiście...