ZNAJDŹ NAS W MEDIACH

MŁODZI

RODZINA

KATECHETA

MISJE

RODZINA

MISJE

Do wspólnej łączności duchowej i modlitwy zachęcają młodych diecezji bielsko-żywieckiej ich duszpasterze, którzy zainicjowali specjalną akcję #TrwaliNaMODLITWIE. Wzywają w niej młodzież do umacniania się przez post i modlitwę. Jednocześnie dzielą się informacjami o dostępnych internetowych rekolekcjach i inicjatywach, które nie wymagają wychodzenia z domu.

„Pomimo odwołanych spotkań formacyjnych, rekolekcji i diecezjalnego spotkania w Niedzielę Palmową, chcemy być razem w tym czasie i tworzyć wspólnotę modlitewną” – poinformowali bielsko-żywieccy kapłani związani z duszpasterstwem młodzieży, Ruchem Światło-Życie, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Służbą Liturgiczną i ŚDM Lizbona.