DOŁĄCZ DO DROGI SYNODALNEJ

Podzielenia się swoimi refleksjami oraz doświadczeniami wypełniając formularz

SPOTKNIE KOORDYNATORÓW

Koordynatorów parafialnych zapraszamy na jedno z czterech spotkań formacyjno-informacyjnych w Kurii Diecezjalnej (termin do wyboru), które odbędą się w dniach:

28 listopada 2021 o godzinie 16:00
4 grudnia 2021 o godzinie 9:00
4 grudnia 2021 o godzinie 16:00
5 grudnia 2021 o godzinie 16:00

Ze względów organizacyjnych i epidemicznych ilość uczestników będzie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na wybrany termin.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie: tel. 33 8190600 w dni robocze w godz. 8:00 – 18:00, bądź osobiście na portierni Kurii. Spotkanie potrwa około trzech godzin.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Księdzem Robertem Samselem

mail: robert.samsel@kuria.bielsko.pl

O CO IDZIE Z TYM SYNODEM?

Słowo Biskupa Bielsko-Żywieckiego

„Kościół od początku jest synodalny”

Rozpoczęcie Drogi Synodalnej w Diecezji

List Biskupa Bielsko-Żywieckiego

Rozpoczęcie Drogi Synodalnej w Diecezji

List Biskupa Bielsko-Żywieckiego

CO SIĘ WYDARZYŁO W WATYKANIE?

Aleksander Bańka

Posłychaj, Warto!

IKONA

Znakiem przeżywanego synodu może być ikona
Matki Bożej niosącej Ducha Świętego (Pneumatofora)