SYNTEZA DROGI SYNODALNEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

OGÓLNOPOLSKA STRONA SYNODU

Zachęcamy także do śledzenia ogólnopolskiej strony, gdzie można znaleźć wiele ciekawych materiałów, opracowań i relacji z przebiegu drogi synolanej:

www.synod.org.pl

PORADY DOTYCZĄCE SYNODU

W synodzie nie chodzi o taką dyskusję, jaką podejmuje się w firmach i korporacjach, by usprawnić ich działalność. Chodzi o słuchanie Ducha Świętego i odkrywanie Jego woli wobec Kościoła. Musi nam towarzyszyć świadomość, że to Bóg nas prowadzi – „jesteśmy gliną w rękach Boskiego Garncarza” (Iz 64,8). Każde spotkanie synodalne jest związane z modlitwą, można powiedzieć, że jest przedłużeniem modlitwy.

KLIKNIJ

O CO IDZIE Z TYM SYNODEM?

Słowo Biskupa Bielsko-Żywieckiego

„Kościół od początku jest synodalny”

Rozpoczęcie Drogi Synodalnej w Diecezji

List Biskupa Bielsko-Żywieckiego

Rozpoczęcie Drogi Synodalnej w Diecezji

List Biskupa Bielsko-Żywieckiego

CO SIĘ WYDARZYŁO W WATYKANIE?

Aleksander Bańka

Posłychaj, Warto!