Adres


ul. Żeromskiego 5a
telefon: +48 734 176 652
adres email: biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl
Konto bankowe: Bank Pekao SA 06 1240 1170 1111 0010 7410 0780 

Godziny urzędowania


poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 9.00-15.00

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Sąd Biskupi urzęduje w godzinach od 9:00 do 13:00.

Sąd Biskupi w Bielsku-Białej jest trybunałem pierwszej instancji rozpatrującym sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz inne, które wpłynęły do trybunału zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

 

Pracownicy sądu


Wikariusz sądowy: O. Ezdrasz Biesok OFM

Pomocniczy wikariusz sądowy – Ks. Tomasz Mikociak

Notariusz: Ks. Wojciech Krymiec

Sędziowie: Ks. Tomasz Karpeta, Ks. Krzysztof Zięba, Ks. Adam Bieniek, Ks. Klaudiusz Dziki, ks. dr Marcin Krzemień, Ks. Łukasz Mieszczak

Rzecznik sprawiedliwości: Ks. Łukasz Tlałka

Obrońca węzła małżeńskiego: dr Barbara Imielska, mgr lic. Ewa Dorota Lalik, ks. Szymon Zaniewski CR

Audytorzy: Ks. Andrzej Chruszcz, Ks. Krzysztof Rębisz, Ks. Edward Ćmiel, Ks. Marcin Suchanek

 

Adwokaci dopuszczeni do występowania w sądzie


Adw. dr hab. Anna Słowikowska
e-mail: anna.slowikowska@adwokatkościelny.pl
Telefon: +48 570 173 333
http://www.poradniasalomon.pl
Możliwość konsultacji w siedzibie Sądu po uprzednim umówieniu terminu

Adw. dr Monika Gwóźdź
ul. Sienkiewicza 7, 43-100 Tychy
monika.m.gwozdz@gmail.com; poradnia.valentissima@gmail.com
telefon: +48 609 727 025

Adw. dr Maciej Andrzejewski
ul. Teofila Lenartowicza 5/2
31-138 Kraków
Tel. +48 534 135 909

Adw. Dr Arletta Bolesta
ul. Ułanów 46/100
31-455 Kraków
tel. 693 876 173
mail: a.bolesta@op.pl

Adw. mgr Alicja Droździk – Makówka
Kancelaria Temida
ul. Kopernika 26, 43-200 Pszczyna
telefon: +48 32 2100434 lub +48 601 447 593

Adw. mgr lic. Ewelina Lemieszek
Kancelaria Kanoniczna
e.lemieszek@kanonicznakancelaria.pl
tel. 724-739-769
(możliwość spotkania po uprzednim umówieniu terminu)

Kancelaria Prawa Kanonicznego mgr lic. Beata Fober
ul. Feliksa Hajduka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 662 312 658
Email: beata.fober@gmail.com

Adw. mgr lic. Kamil Marek Orliński
ul. Jasnogórska 102A/3 42-202 Częstochowa
tel. 723 734 756

Adw. mgr Marcin Selta
ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków
tel.: 512-431-635

Adw. mgr. lic. Witold Grzelak
ul. Zwycięstwa 14/35
44-100 Gliwice
Telefon: 609 666 104

Adw. Wojciech Potocki
ul. Odkryta 46c/41
03-140 Warszawa

Adw. Błażej Mitrut
ul. Akacjowa 50
Jakubowice Konińskie
21-003 Ciecierzyn

Adw. Mikołaj Badziąg
ul. Miła 2
00-180 Warszawa

mgr lic. Dawid Niemczycki
Adwokat kościelny Kancelaria Kanoniczna
tel.: 885 367 037
e-mail: biuro@kancelariakanoniczna.com.pl
www.kancelariakanoniczna.com.pl

Adw. Marcin Majchrzak

Kancelaria Prawna LexForm
tel.: 577 410 740
e-mail: kancelaria@lexform.pl
www.adwokatkościelny.pl

Adw. Dariusz Skrzypczak
ul. Niemcewicza 1/6
41-506 Chorzów

 

Porad prawnych udziela się bezpłatnie w siedzibie sądu, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu.

Dokumenty wymagane do przyjęcia skargi powodowej:

  1. Skarga powodowa w dwóch egzemplarzach
  2. Lista świadków (jako załącznik do skargi powodowej)
  3. Świadectwo chrztu pozwanego (celem jej uzyskania należy skontaktować się z Proboszczem Parafii chrztu strony pozwanej z prośbą o jej przesłanie do Sądu Biskupiego)
  4. Świadectwo chrztu powoda
  5. Świadectwo ślubu kościelnego
  6. Odpis prawomocnego wyroku Sądu Cywilnego orzekającego rozwód stron

Opłaty należy wnosić w kasie Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej lub na konto bankowe w tytule podając numer sprawy oraz nazwiska stron.