Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej


43-300 Bielsko-Biała, ul. św. Maksymiliana Kolbe 1
tel.: 733 060 610
www.akcja.duszpasterstwa.bielsko.pl
e-mail: akcja@diecezja.bielsko.pl

Diecezjalny Asystent Kościelny: Ks. Tadeusz Borutka
Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK: Andrzej Kamiński
Opiekun Duchowy Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego w Jeleśni: Ks. Leszek Łysień
Biuro Akcji Katolickiej: Krzysztof Wodniak

Konto
61 2030 0045 1110 0000 0411 7530

Fundusz Obrony Życia


43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
tel.: +48 734 176 648
e-mail: caritas@bielsko.opoka.org.pl
www.rodzina.diecezja.bielsko.pl

Służy wspieraniu matek w trudnej sytuacji, w szczególności w zagrożeniu życia poczętego dziecka. Może z niego skorzystać każda kobieta niezależnie od wyznania, stanu cywilnego czy więzi z Kościołem. Pomoc udzielana jest jednorazowo lub okresowo.

KONTO FUNDUSZU
PEKAO S.A. I oddział w Bielsku-Białej
39 1240 1170 1111 0000 2409 8757

Darowizny można odliczyć od podatku od osób fizycznych. Aby uzyskać pomoc należy wypełnić ankietę otrzymaną w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin i potwierdzić ją u księdza proboszcza.

Ruch Światło-Życie


Strona internetowa: https://bzoaza.pl

Ks. Ryszard Piętka, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.
Ks. Maciej Dąbrowski – Diakonia Komunikowania Społecznego
Ks. Andrzej Żmudka – Diakonia Modlitwy
Ks. Piotr Niemczyk – Diakonia Muzyczna
Ks. Sebastian Fajfer – Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
O. Bogdan Kocańda OFMConv – Diakonia Wyzwolenia

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie


http://www.dk.oaza.pl

Ks. Jacek Moskal, moderator diecezjalny Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie
Zofia i Adam Jarosz, diecezjalna para Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie

Fundacja Światło Nadziei


43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
Przewodniczący Rady
Ks. Wiesław Płonka
tel.: 500 445 651
www.fsn.diecezja.bielsko.pl

e-mail: swiatlonadziei03@gmail.com
Prezes: Irena Olma
Fundacja wspiera dzieci i młodzież w procesie edukacji (program stypendialny), promuje nauczanie Ojca Świętego. Posiada status organizacji pożytku publicznego, dlatego darowizny można odliczyć od podatku.

Konto Fundacji
Raiffeisen
66 1750 0012 0000 0000 2660 6209

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
tel.: 33 819 06 16
pon- wt 12-17; śr-pt 8 00-14 30
e-mail: ksm@diecezja.bielsko.pl
www.ksm.diecezja.bielsko.pl

Asystent Diecezjalny: Ks. Wojciech Pal, Ks. Tomasz Michniok
Prezes: Judyta Drzewiecka
Wiceprezes: Maria Janik

Klub Inteligencji Katolickiej


43-300 Bielsko-Biała, Bohaterów Warszawy 4A, Skr. poczt. 457
www.kik.bielsko.opoka.org.pl

e-mail: kikbb@bielsko.opoka.org.pl

Konto
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych O/B-B
32 1370 1082 0000 1701 4160 9000

Stowarzyszenie Forum Edukacyjne i Forum Wspomagania Katechetów


Stowarzyszenie realizuje inicjatywy formacyjne na rzecz dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W swoich działaniach inspiruje się zatwierdzonym przez kurię Diecezji Bielsko-Żywieckiej programem autorskim: “Wędrowanie ku pełni człowieczeństwa”.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Łokietka 3
tel.: 668 230 073
www.razemwdrodze.pl

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana


43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 15
tel./fax 033 496 52 03
e-mail: regiewicz@wapienicka.p-x.pl

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody


www.secim.pl

Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej


www.hospicjum.sds.pl

Wspólnota Przymierza „Miasto na Górze”


www.przymierze.info

Franciszkański Zakon Świeckich w Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Asystent Duchowy Regionalny o. Janusz Andrzej Dziedzic tel. 505 920 512 AndrzejDziedzic@hotmail.com

Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
Parafia pw. św. Jana Sarkandra
ul. Zofii Kossak 130
43-436 Górki Wielkie

Przełożona s. Jadwiga Kafka OFS, tel. 888 448 185
jadwigakafka4@gmail.com
Sekretarz s. Elżbieta Podhorodecka OFS, 501 468 696
e.podhorodecka@bielsko-biala.pl

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy Parafii św. Jana Chrzciciela


ul. św. Jana Chrzciciela 14, 43-346 Bielsko-Biała
e-mail: rycerstwo.bielsko@gmail.com
www.mi.bielsko.pl

Asystent kościelny: o. Arkadiusz Bąk OFM Conv
Prezes Diecezjalny: p. Urszula Kraus

Rycerstwo św. Michała Archanioła Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Opiekun diecezjalny: ks. Tadeusz Cader CSMA, tel. 33 862 53 10
Animator diecezjalny: Dorota Mikuła,
tel. 662656719
www.rycerstwobielsko.pl

Rycerze Kolumba w Polsce z siedzibą w Bielsku-Białej


Apostolstwo Dobrej Śmierci Diecezji Bielsko-Żywieckiej


43-430 Skoczów, ul. Objazdowa 18/39
tel. 794 423 362
www.apostolstwods.pl
www.pompejanska.pl

Moderator diecezjalny: ks. Marcin Wróbel
Zelator diecezjalny: Lidia Greń-Wajdzik, tel.: 33 853 37 20; 696 852 632
e-mail: lidiawajdzik@wp.pl

Kuria LEgionu Maryi – Matki Boskiej Opatrzności


34-312 Międzbrodzie Bialskie, ul. Orionistów 1
Opiekun duchowy- ks. Teofil Górny

Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w Bielsku-Białej


ul. Bystrzańska 55 C , 43-300 Bielsko-Biała
http://www.dowr.com.pl/

Opiekun duchowy – ks. Józef Walusiak

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”


Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała
03 1050 1070 1000 0001 0027 3226

KATOLICKI OŚRODEK WYCHOWANIA I TERAPII MŁODZIEŻY „NADZIEJA”
43-346 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c
tel.: 33 816 07 67
www.nadzieja.bielsko.pl
e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

KONTO FUNDACJI
ING Bank Ślaski S.A. o/Bielsko – Biała
77 1050 1070 1000 0023 1947 0486
Kapelan: Ks. Józef Walusiak
Dyrektor: p. Adam Kasprzyk

HOSTEL „KLIMCZOKÓWKA”
43-382 Bielsko-Biała ul. Zapora 100
tel.:/fax 033 818 51 93
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

HOSTEL IM KRÓLOWEJ POKOJU
43-344 Bielsko-Biała ul. Kolonia 17
tel.: 33 818 92 90, 785 866 333
e-mail: hostelkp@o2.pl
Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała
58 1050 1070 1000 0001 0321 2015
Kierownik: Krzysztof Czub

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar


Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny w Rychwałdzie.
34–322 Gilowice, Franciszkańska 10
http://rychwald-sanktuarium.sychar.org
e-mail: fdfe@franciszkanie.pl
Lider Ogniska SYCHAR: Iwona Sobel
Opiekun Duchowy: o. Tomasz Pawlik

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”


Koordynator: Krzysztof Duda
e-mail: krzysztof.d86@gmail.com

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”


Bielsko-Biała
Asystent kościelny: Ks. Marcin Hałas

Parafia pw. Św. Józefa
ul. Tuwima 62 – Bielsko-Biała ( Złote Łany)
tel. +48 887 332 323
Koordynator Winnicy Bielsko-Biała: Dorota Górka
tel. + 48 604 453 730
www.bielsko.galilea.pl

Rejon Żywiecki
Asystent kościelny: Ks. Jan Franc
ul. Rynek 1 – Porąbka
tel.: 33 810 62 62
e-mail: jan.franc@wp.pl

Spotkania Wspólnoty przy Parafii pw. NNMP
ul. Rynek – Żywiec
Odpowiedzialni za Rejon Żywiecki: Dariusz i Katarzyna Bąk
tel. + 48 601 666 187
www.stryszawa.galilea.pl