Kancelaria Kurii

Tel.: +48 33 81 90 600

KANCLERZ
ks. Adam Bieniek – tel.: +48 734 176 639

NOTARIUSZ i ARCHIWISTA KURII
ks. dr Czesław Chrząszcz – tel.: +48 735 919 267

NOTARIUSZ
ks. Piotr Góra –  tel.: +48 734 176 642
ks. Mateusz Kierczak – tel.: +48 734 176 638

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane. Kancelaria Kurii Bielsko-Żywieckiej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Wikariusz generalny

BP PIOTR GREGER

tel. +48 734 176 643

KS. MAREK STUDENSKI
tel.: +48 734 176 647; +48 734 176 646

Wikariusz BISKUPI

Wikariusz Biskupi do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Wikariusz sądowy
O. Ezdrasz Biesok OFM

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

tel.: +48 734 176 644

Dyrektor: Ks. Sebastian Rucki

Pracownik wydziału:
Ks. Piotr Hoffmann – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
tel.: +48 734 176 654

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

tel.: +48 734 176 645
mail: duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl

Dyrektor: Ks. Tomasz Gorczyński

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego:
p. Agnieszka Wróbel-Moś

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

tel.: +48 734 176 646; +48 734 176 647
mail: katecheza@kuria.bielsko.pl

Dyrektor: ks. Marek Studenski
mail: studenski@kuria.bielsko.pl

Diecezjalni Wizytatorzy Katechizacji:
ks. Tomasz Chrzan
mail: chrzan@kuria.bielsko.pl

p. dr Magdalena Stach-Hejosz
mail: hejosz@kuria.bielsko.pl

Sekretariat:

mgr Ewa Ślósarczyk

Szymon Spisak

WYDZIAŁ KADR, FINANSÓW, SPRAW GOSPODARCZYCH I BUDOWLANYCH

tel.: +48 794 933 931

Dyrektor: ks. dr hab. Robert Samsel

KASA KURII

tel. +48 734 176 650

Referent-kasjer: p. Katarzyna Ryłko

REFERAT DO SPRAW MISJI

REFERENT DO SPRAW MISJI
DIECEZJALNY DYREKTOR PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH
DELEGAT DO SPRAW MISJI

Ks. Janusz Talik

Ofiary na misje można wpłacać na konto bankowe:
Dzieło Misyjne Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Bank PEKAO SA I Oddział w Bielsku-Białej

24 1240 1170 1111 0000 2408 9133

Centrum Informacyjno-Medialne

Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor: ks. Mateusz Kierczak

tel.: +48 734 176 638