DELEGAT DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 

STAN DZIEWIC (ORDO VIRGINUM)


Radością i nadzieją napawa fakt, że znów rozkwita dziś starożytny stan dziewic Bogu poświęconych, którego istnienie w chrześcijańskich wspólnotach jest poświadczone od czasów apostolskich. Dziewice konsekrowane przez Biskupa łączą się szczególną więzią z Kościołem lokalnym, któremu służą z poświęceniem, chociaż pozostają w świecie. Żyjąc osobno lub wespół z innymi, są szczególnym eschatologicznym wizerunkiem niebiańskiej Oblubienicy i przyszłego życia, w którym Kościół zazna wreszcie pełni miłości do Chrystusa- Oblubieńca – pisze św. Jan Paweł II w adhortacji „Vita consecrata” (nr 7).

Ta droga powołania należy do indywidualnych form życia konsekrowanego. Dziewice, które ją podejmują, składają jeden ślub, ślub czystości. Wyrażają w nim swoje całkowite oddanie się Bogu i gotowość służenia Mu pozostając w świecie, w swoim miejscu zamieszkania i spełnianej pracy zawodowej. Prowadzone przez kierowników duchowych indywidualnie realizują swoje powołanie, by być oblubienicą Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim spełniać swoje obowiązki wobec Boga i ludzi. Przygotowanie do konsekracji i swoją dalszą formację przeżywają w swojej diecezji.

 

WDOWY KONSEKROWANE


Impulsem do odnowienia starożytnych form życia poświęconego Bogu, wśród których znajduje się konsekracji wdów, stała się adhortacja apostolska Jana Pawła II Vita Consecrata. Po dwudziestu latach od jej ukazania się, coraz więcej kobiet po śmierci współmałżonka, pragnąc odpowiedzieć na odczytane wezwanie Boga, powierza Mu swoje życie na drodze rad ewangelicznych. Pragną w ten sposób całą swoją egzystencję oddać Umiłowanemu, aby posługiwał się nimi według swego zamysłu. W Polsce jest ich już trzysta, pojawił się też jeden wdowiec. Również w naszej archidiecezji trwa przygotowanie kandydatek, które po konsekracji wchodzą na drogę stałej formacji.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:


www.ifzk.episkopat.pl  
www.konsekrowane.org

 

DELEGAT DS. INDYWIDUALNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO:


Innocenty Adam Kiełbasiewicz OFM

tel. +48 605 079 355

email: ikielbasiewicz(at)franciszkanie.pl