Wieczysta Adoracja: Wisła Głębce, Kościół Znalezienia Krzyża Świętego