Wieczysta Adoracja: Kaplica Kurii Diecezjalnej, Bielsko-Biała