Wieczysta Adoracja: Kamesznica Górna, Kaplica NMP Królowej Świata (parafia Kamesznica)