Wieczysta Adoracja: Brenna Lachy, Kościół Świętego Melchiora Grodzieckiego (parafia Brenna)