Wieczysta Adoracja: Bielsko-Biała Hałcnów, Dom Rekolekcyjny Sióstr Serafitek