Tydzień Stacyjny dla Dekanatów: Bielsko-Biała I, II, III, Łodygowickiego, Kościół NSPJ w Bielsku-Białej