Święto Papieskie, Rocznica wyboru papieża Franciszka