„Spotkania Sarkandrowskie”, Muzeum Świętego Jana Sarkandra, Skoczów