Rozpoczęcie Roku Formacyjnego Dzieci i Młodzieży, Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem, Ks. Biskup Roman Pindel