Rozpoczęcie Pielgrzymki do Łagiewnik, Bielsko-Biała Hałcnów, Bazylika