Rocznica Wyzwolenia Auschwitz, Ks. Biskup Piotr Greger