Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę