Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Jasna Góra, zakończenie godz. 13:30, Ks. Biskup Roman Pindel