Pielgrzymka ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, Cieszyn, Kościół Świętej Marii Magdaleny