Memento: 1988 † ks. Mieczysław Mazanek, Wisła; 2011 † ks. Teodor Oleś, Cieszyn (Dąbrówka Mała)