Memento: 1982 † ks. Stanisław Ficek, Wróblowice (Juszczyna); 2014 † Ks. Karol Tomala, Bielsko-Biała (Zaborze)