Memento: 1942 † ks. Zdzisław Belon, Dachau (Cieszyn)