Duszpasterstwo Akademickie


Duszpasterz Akademicki w Bielsku-Białej
Ks. Paweł Stawarczyk
Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Tel.: +48 33 829 26 00
mail: da.bielsko@gmail.com
www.da-bielsko.pl

Duszpasterz Akademicki w Cieszynie
O. Leopold Marek OFM
tel.: +48 663 778 051
mail: leopoldmarekofm@gmail.com

Duszpasterz Apostolatu „Margaretka”


Ks. Krzysztof Rębisz
tel.: +48 606 307 616
mail: krzysztof-rebisz@wp.pl

Duszpasterz „Apostolstwa Chorych”


Ks. Szczepan Kobielus
tel.: +48 792 838 045
mail: szkobielus@tlen.pl

Duszpasterz ds. Pielgrzymek i Turystów


tel.: +48
mail:

Duszpasterz Harcerzy


Ks. dr Tomasz Chrzan
tel.: +48 600 976 570
mail: chrzant@gmail.com

Duszpasterz Harcerzy ZHR


Ks. Marek Różycki
tel.: +48 516 369 905
mail: rozycki@zhr.pl

Duszpasterz Małżeństw Bezdzietnych


Ks. dr Tomasz Gorczyński
tel.: +48 734 176 645
mail: tomasz.gorczynski@kuria.bielsko.pl

Duszpasterz Młodzieży


Ks. Kamil Kuchejda
tel.: +48 734 176 654
mail: duszpasterz.mlodziezy@diecezja.bielsko.pl
www.mlodzi.diecezja.bielsko.pl
FB: www.facebook.com/blizejmlodych.bielsko/

Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży


Ks. dr Andrzej Wołpiuk
tel.: +48 602 727 360
mail: max@rubikon.pl
Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM: www.lizbona2023.pl

Duszpasterz Niewidomych i Słabowidzących


Ks. Krzysztof Bojan
tel.: +48 507 034 111
mail: bojankrzysztof@gmail.com
www.niewidomi.duszpasterstwa.bielsko.pl

Duszpasterz Osób Niesłyszących w Bielsku-Białej


Ks. Grzegorz Guga
tel.: +48 33 814 45 07, +48 33 814 59 59
mail: grzechu425@wp.pl

Duszpasterz Osób Żyjących w Związkach Niesakramentalnych


Ks. Krzysztof Bojan
tel.: +48 507 034 111
mail: bojankrzysztof@gmail.com
www.niesakramentalni.duszpasterstwa.bielsko.pl

Duszpasterz Rodzin Wielodzietnych albo Licznych


Ks. dr Tomasz Gorczyński
tel.: +48 734 176 645
mail: tomasz.gorczynski@kuria.bielsko.pl
www.drwal.beskidy.pl
FB: www.facebook.com/drwal.beskidy/

Duszpasterz Służby Liturgicznej


Ks. Przemysław Gawlas
tel.: +48 510 417 366
mail: ksprzemekgawlas@gmail.com
FB: www.facebook.com/MinistranciBielsko/
Zastępca: Ks. Jakub Kuliński
tel.: +48 695 732 627
mail: jakub.mikolaj.kulinski@gmail.com

Duszpasterz Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Bielsku-Białej


Ks. Łukasz Jończy
tel.: +48 792 313 142, +48 33 814 45 07, +48 33 814 59 59
mail: lukjonczy@op.pl

Duszpasterz Trzeźwości i Ruchów Trzeźwościowych


Ks. Piotr Leśniak
tel.: +48 501 483 587
mail: lesniakpiotr70@gmail.com

Dyrektor Unii Apostolskiej Kapłanów Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Ks. Jerzy Łukowicz
tel.: +48 509 685 806

Koordynator Grup Modlitewnych O. Pio


Ks. Tadeusz Serwotka
tel.: +48 33 854 44 27

Koordynator Grup Odnowy w Duchu Świętym


Ks. Roman Berke
tel.: +48 33 853 94 22
mail: romanberke@gmail.com

Moderator Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie


Ks. Jacek Moskal
tel.: +48 535 597 322
mail: jamos@interia.pl

Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II


Ks. Sławomir Szczotka
tel.: +48 660 840 175
mail: slawek.szczotka@poczta.onet.pl

Moderator i Opiekun Grup Wiernych Związanych z Łacińską Tradycją Kościoła istniejących w Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Ks. dr Grzegorz Klaja
tel.: +48 608 486 418
mail: gwklaja@gmail.com, tradycja.bielsko@gmail.com

Moderator Róż Różańcowych


Ks. Piotr Krzystek
tel.: +48 698 687 760
mail: krzystekpiotr@op.pl

Moderator Ruchu Dzieci Maryi


Ks. Jarosław Jarco
tel.: +48 512 051 767
mail: jjarco@interia.pl
www.dziecimaryi.duszpasterstwa.bielsko.pl

Moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich


Ks. Witold Zahraj
tel.: +48 600 235 559

Moderator Ruchu Światło-Życie


Ks. Ryszard Piętka
tel.: +48 600 599 086
mail: ryszard.pietka@gmail.com
www.bielskozywiec.oaza.pl

Opiekun Grup Modlitewnych Rycerstwa Św. Michała Archanioła


Ks. Tadeusz Cader CSMA
tel.: +48 603 749 328, +48 33 862 53 10
www.rycerstwobielsko.pl

Opiekun Klubów, Stowarzyszeń, Grup i Wspólnot Abstynenckich i Trzeźwościowych oraz Wspólnot AA


Ks. Józef Walusiak
tel.: +48 32 215 74 90

Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej


Ks. Piotr Hoffmann
tel.: +48 603 778 778
mail: piotrhoffmann@e.pl

Opiekun Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa


Ks. Piotr Grochowiecki
tel.: +48 607 609 552
mail: grochowiecki_p@o2.pl

Opiekun Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Wszechświata


Ks. dr hab. Wojciech Medwid
tel.: +48 696 281 474
mail: wojmed@gmail.com

Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik


Ks. Marcin Samek
tel.: +48 508 591 954
mail: marsam89@wp.pl
www.faustyna.bielsko.pl

Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę


Ks. Damian Koryciński
tel.: +48 510 593 040
www.pielgrzymka.bielsko.pl

Zespół ds. Duszpasterstwa Powołań w Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Ks. Przemysław Gawlas – koordynator
Ks. Dariusz Byrski
Ks. dr Sławomir Kołata
Ks. Zbigniew Zachorek
tel.: +48 510 417 366
mail: powolania.bielsko@gmail.com

Duszpasterz Leśników


Ks. Jerzy Wojciechowski
tel.: +48 602 895 585
mail: xjww@wp.pl

Duszpasterz Ludzi Pracy


Ks. Józef Oleszko
tel.: +48 602 299 522
mail: joseph.oleszko@gmail.com

Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców


Ks. Włodzimierz Caputa
tel.: +48 607 761 571
mail: wlcaputa@gmail.com

Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców


Ks. dr Marek Studenski
tel.: +48 608 520 536
mail: studenski@kuria.bielsko.pl

Duszpasterz Policji miasta Bielsko-Biała i Powiatu Bielskiego


Ks. Antoni Młoczek
tel.: +48 500 017 016
mail: antoni@mloczek.pl

Duszpasterz Policji Powiatu Cieszyńskiego


Ks. Witold Grzomba
tel.: +48 503 102 484
mail: witold5@poczta.onet.pl

Duszpasterz Policji Powiatu Oświęcimskiego i części Powiatu Wadowickiego


Ks. Mariusz Kiszczak
tel.: +48 695 925 664
mail: m.kiszczak@maksymilian.oswiecim.pl

Duszpasterz Policji Powiatu Żywieckiego


Ks. Piotr Pokojnikow
tel.: +48 500 107 827
mail: pokojnikow@o2.pl

Duszpasterz Prawników
Ks. prof. Tadeusz Borutka
mail: borutka@niedziela.pl

Duszpasterz Rolników


Ks. Stanisław Kozieł
tel.: +48 603 681 839, +48 33 861 21 76
mail: zablocie@katolik.bielsko.pl

Duszpasterz Rzemieślników


Ks. Zygmunt Siemianowski
tel.: +48 604 919 134
mail: zygmuntxs@wp.pl

Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji Bielsko-Żywieckiej


Ks. Łukasz Jończy
tel.: +48 792 313 142, +48 33 814 45 07, +48 33 814 59 59
mail: lukjonczy@op.pl
www.dsz.bielsko.pl

Duszpasterz Służby Zdrowia w Cieszynie


Ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski
tel.: +48 602 654 593
mail: xkozubski@gmail.com

Duszpasterz Sportowców


Ks. Robert Kasprowski
tel.: +48 734 176 643
mail: sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl

Duszpasterz Środowisk Twórczych


Ks. dr hab. Krzysztof Sordyl
tel.: +48 512 581 597
mail: srodowiska.tworcze@diecezja.bielsko.pl
Ks. Jacek Gracz – dla rejonu cieszyńskiego
tel.: +48 602 381 268
mail: jacekgracz@wp.pl