Wieczysta Adoracja: Siostry Redemptorystki, Bielsko-Biała